Clai Wines

Clai

Iako imamo nekoliko inozemnih sorti, uzgajamo uglavnom tradicionalne sorte grožđa i maslina. Naš posao je osnovan na kvaliteti, ne kvantiteti. Gustoća naših nasada je visoka (5700 biljaka/hektar), a prinosi su jako niski. Naša proizvodnja je oduvijek ekološka. Ne koristimo nikakve kemijske proizvode, herbicide ili insekticide. Gnojimo minimalno i povremeno pri čemu koristimo samo organska i prirodna gnojiva.

Clai

Nakon što ga donesemo u podrum, grožđe je vinificirano na prirodan način, spontanom fermentacijom na koži i bez dodataka enzima, kvasaca ili malolaktičke bakterije. Vino se čuva u drvenim bačvama različitih veličina, s dužim odležavanjem na talogu. Nakon skoro dvije godine vina su flaširana bez mikro ili sterilnog filtriranja.

Clai

Vjerujemo da ni jedna godina ne može biti ni dobra ni loša ako radimo na prirodan način- samo su berbe drugačije. Ovise o sezonalnim klimatskim uvjetima koji definiraju apsolutnu vrijednost vina, a to je kvaliteta.

Giorgio Clai

Clai